Daugavas loki

Daugavas loki
Daugavas loki

Daugavas upes senleja ar tās raksturīgajiem lokiem un tipiskajām virspalu terasēm šajā vietā veidojusies apmēram pirms 15–13 tūkstošiem gadu. Daugavas upe šajā posmā veido deviņus lielus lokus un daudzus citus upes ielejas tektoniskos elementus, kas ir unikāli un mūsdienās ļoti reti sastopami ģeomorfoloģiskie veidojumi cilvēka darbības neizmainīto lielo Eiropas līdzenuma upju kontekstā. Vieta ir unikāla ar retu augu un dzīvnieku sugu populāciju, kam labvēlīgus apstākļus nodrošina īpatnējais mikroklimats un augšņu sastāvs, un Daugavas upes ieleja kalpo kā ekoloģiskais koridors sugu migrācijai.

Video par Daugavas lokiem