J.K. Broces antikvārā kolekcija

J.K. Broces antikvārā kolekcija
J.K. Broces antikvārā kolekcija

Johana Kristofa Broces kolekciju veido viņa vāktie un sistematizētie materiāli 104 sējumos – zīmējumi un to komentāri, rokraksti un noraksti, personu reģistri, topogrāfiskās kartes, gravīras, iespieddarbi, vietu un objektu apraksti par Latvijas un Livonijas vēsturi. Daudzi kolekcijas materiāli ir vienīgās liecības pasaulē un vienīgie ticamie avoti vēlāk zudušo vēstures avotu (kapakmeņu, zīmogu, celtņu, ģerboņu, monētu u.c.) izpētē.

Trīs gadsimtus seni zīmējumi liecina par Livonijas ikdienu