Sibīrijā rakstītās vēstules

Sibīrijā rakstītās vēstules
Sibīrijā rakstītās vēstules

Vēstules uz bērza tāss rakstītas Sibīrijā - ieslodzījuma vai spaidu darbu nometnēs un nometinājuma vietās. Tās laikā no 1941. līdz 1956. gadam saviem tuviniekiem sūtījuši represētie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, kas bija arestēti par pretpadomju uzskatiem vai dalību pretošanās kustībā, izsūtīti par piederību zemniecībai, politiskajām partijām, par nevēlēšanos stāties kolhozā. Vēstuļu esamība, saturs, valoda, cenzēšanas zīmogi raksturo padomju totalitārā režīma iespējas kontrolēt cilvēku dzīvi.

Video par vēstulēm uz bērza tāss