Strūves ģeodēziskais loks

Strūves ģeodēziskais loks
Strūves ģeodēziskais loks

2005. gadā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tika iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti 10 pasaules valstīs, tostarp Latvijā – Strūves ģeodēziskā loka punkti Jēkabpilī un Sestukalnā. Tie ir unikāli 19. gadsimta objekti astronomijas un ģeodēzijas zinātnes attīstībā, kas liecina par meridiāna uzmērīšanas un Zemes izmēru precizēšanas darbiem arī Latvijas teritorijā.

Video par Strūves ģeodēzisko loku