Suitu kultūrtelpa

Suitu kultūrtelpa
Suitu kultūrtelpa

Suiti ir neliela katoļu kopiena Latvijas teritorijā, kuras kultūrvide un identitāte veidojusies katoļu baznīcas spēcīgās ietekmes un latviešu, lībiešu, poļu un vācu kultūru mijiedarbības rezultātā. Suitu kultūrtelpa 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Suitu kopienu raksturo sievu burdona dziedāšana, bagātās kāzu tradīcijas, spilgti tautas tērpi, suitu valoda, vietējie ēdieni, reliģiskās tradīcijas, gadskārtu ierašas un šajā novadā pierakstītās tautas dziesmas, dejas un melodijas.

Suitu kultūrtelpa