Ir svarīgi, ka mēs paši sevi ieraugām, ieklausāmies un novērtējam. UNESCO programmas dod iespēju vietējai sabiedrībai, lokālām kopienām un indivīdiem – mums katram atsevišķi – atvērties, ieskatīties sevī, sajust un apzināties vērtīgo, ko parādīt un pastāstīt arī citiem. Nereti mēs atskārstam, ka, izmeklējušies vērtības pasaulē, atrodam tās tepat kaimiņos vai pat uz sava lieveņa.
  • UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts

    Katra Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību dalībvalsts veido savu Pasaules mantojuma nacionālo sarakstu. Tas ir kā kvalitātes zīme un pierāda, ka tajā iekļautās kultūras un dabas vērtības pilnībā vai daļēji atbilst starptautiski noteiktajiem kritērijiem. Tikai Pasaules mantojuma nacionālajā sarakstā iekļautās mantojuma vietas potenciāli var tikt nominētas iekļaušanai starptautiskajā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

    Visi objekti
  • "Pasaules atmiņa" Latvijas Nacionālais reģistrs

    UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO LNK prioritātēm, tāpēc 2009. gadā tika izveidots UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Tajā tiek iekļautas nozīmīgas dokumentārā mantojuma liecības, kas atstājušas zīmīgu ietekmi uz vēstures attīstību nacionālā un starptautiskā mērogā. Visas aktivitātes reģistra ietvaros tiek īstenotas ar mērķi pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību dokumentārā mantojuma lomai kolektīvās kultūras atmiņas pastāvēšanā, dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmei, atbilstošu saglabāšanas tehnisko instrumentu pielietojumam, kā arī tā popularizēšanai un interpretācijai. Šobrīd reģistrā iekļautas astoņas nominācijas, kas reģistra izpratnē ir atzinība un goda nosaukums konkrētajam dokumentārā mantojuma krājumam vai objektam.

    Visi objekti