UNESCO

Latvijas dārgumi ir daļa no pasaules kultūras un dabas mantojuma. Tās ir vērtības, kas apliecina un demonstrē cilvēces un dabas mijiedarbību, sasniegumus un unikālo vēsturi. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) rūpējas par to saglabāšanu, aizsardzību un popularizēšanu kopš tās dibināšanas 1945. gadā. Latvija organizācijai pievienojās 1991. gadā. Mūsu valsts sekmīgu dalību UNESCO un programmu īstenošanu nodrošina UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

UNESCO apvieno 193 valstis, un organizācijas darbības lokā ir izglītības, dabas zinātņu, sociālo, humanitāro zinātņu un kultūras, komunikācijas un informācijas jomas. Prioritāte ir ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, aktuālākie darbi — mazināt nabadzību, sekmēt izglītības pieejamību un kvalitāti visiem, veicināt ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanu un iestāties par mieru un drošību pasaulē.

UNESCO vienmēr iestājusies par taisnīgumu, solidaritāti, toleranci, cilvēktiesībām un vienlīdzības ievērošanu. Miers un ilgtspējīga attīstība ir iespējama ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas palīdzību. Tāpēc izglītībai jābūt atvērtai un pieejamai, zinātnei jāreaģē uz pārmaiņām sabiedrībā un dabā, kultūrā jāsaredz ekonomiskās izaugsmes un sociālās saliedētības potenciāls, savukārt iegūtā pieredze un zināšanas jāuzkrāj. Tāpat jārūpējas par mantojuma saglabāšanu un aizsardzību, demokrātijas principu ievērošanu, informācijas brīvu pieejamību un tās daudzveidības saglabāšanu pasaules informācijas telpā.

Katru gadu oktobrī Latvijā tiek rīkota UNESCO nedēļa. Tajā īpaši izceļam UNESCO aktuālās prioritātes. Savukārt visu gadu ikviens var iesaistīties pasākumos, kas saistīti ar ANO pasludinātajām starptautiskajām dienām. Vai tā būtu Starptautiskā dzimtās valodas diena, Pasaules ūdens diena, Pasaules preses brīvības diena, Starptautiskā jaunatnes diena vai kāda cita, kas Tevi uzrunā visvairāk, vienmēr esi gaidīts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajos pasākumos!